Nešťastný termín: o toxickém odpadu z ostravských lagun v pátek!

MIMOŘÁDNĚ: (Ne)účast se (ne)omlouvá ani ve škole, ani v zaměstnání! Maminky na mateřské dorazí i s dětmi. Přijďte všichni, nebo chcete žít v nezdravé Čáslavi! Chceme čistou Čáslav i „čisté“ město v širším slova smyslu. VŽDYŤ VY VÍTE, CO TÍM MYSLÍME! Zavolejte svým zastupitelům a zeptejte se na ostravské laguny. Požadujte živý přenos na internetu! Žijeme společně v Čáslavi a v okolí! Čáslav.fenomens.cz

SDÍLEJTE, LAJKUJTE, ŠUŠKEJTE. DORAZÍ I MÉDIA, VĚŘÍME, ŽE I ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ ROZHLAS! KDY JINDY, NEŽ TEĎ!!! TRANSPARENTY, PÍŠŤALKY I JINÉ FORMY PROTESTU O (NE)INFORMOVÁNÍ RADNICÍ DOPORUČUJEME!

starosta Čáslavi Jaromír Strnad se rozhodl svolat mimořádné zasedání městského zastupitelstva o kontroverzním ukládání tisíců tun odpadu z ostravských lagun na čáslavské skládce, zvolil velmi nevhodný čas: pátek 6. 4. od 16 hodin!

… co s pátečním termínem zastupitelstva starosta Strnad sleduje? Je to náhoda, nebo záměr? Nechce náhodou utišit kritické hlasy občanů, petici podepsalo proti ukládání kalů v minulosti 1 100 lidí a důležité důkazy posledních dnů několikrát potvrdily tajné navážení rakovinotvorného odpadu na skládku do Čáslavi, která je zhruba jen 500 metrů od domů! A skládku v minulosti několikrát zasáhl mohutný požár!!! ŽÁDNÝ VAROVNÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ NEEXISTUJE

…jak často se vůbec provádí kontrola kvality ovzduší u skládky a v celé Čáslavi, i podzemní voda? V létě skládka s nebezpečným odpadem velmi zapáchá, a vždyť se k nám vozí komunální odpad “pouze” z více než sta měst a obcí, ale také se u nás skladuje “pěkná nálož” od více než 200 průmyslových podniků a živnostníků.

Díky několikadennímu monitorování pohybu vozidel kolem skládky AVE v Čáslavi i v blízkosti areálu bývalé chemičky Ostramo, kde se odtěžují ropné laguny, jezdí stejné soupravy, vždy nákladní automobil včetně přívěsu.

BEZ KOMENTÁŘE: Ostrava

BEZ KOMENTÁŘE: Čáslav

…zeptejte se vašich manželek, zda je to zajímá, zda si rády půjdou s kočárky projít do nedalekého lesoparku Vodranty. A zda si muži rádi zaběhají a zajezdí na kole ve stejné lokalitě, když máme takový pěkně smradlavý vzduch

Občané, nebudu vám lhát, není to můj styl, situace je velmi vážná. Město, starosta města, vaši zastupitelé nemají téměř žádnou kontrolu nad “úžasným” projektem společnosti AVE na okraji vašeho města. A dokonce to občas i hoří. Ale to vy poznáte, pardon, zjistíte až v létě, když to pěkně smrdí. Jsem u vás ve městě nováčkem, tak promiňte za akčnost, že mě zajímá v čem a u čeho žiji, co dýchám u lesoparku Vodranty…

TÉMA POSLEDNÍCH DNŮ! Kaly nebo takzvané hlinky? Proč AVE psalo v minulosti VŽDY POUZE JEN O KALECH A TEĎ NAJEDNOU POUŽÍVÁ TERMÍN HLINKY?

AVE CZ odstraní kaly z ropných lagun v Ostravě
12. ledna 2016 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagun odtěžit přes 91 tisíc tun kalů.

TATO POSLEDNÍ VĚTA JE JASNÁ VŽDY SE HOVOŘILO O KALECH, POKUD BY TO BYLO JINAK, KAM ZMIZÍ zhruba 43 TISÍC TUN KALŮ, KDYŽ SE NEDAJÍ SPÁLIT, Z CELKOVÝCH 91 TISÍC TUN KALŮ

http://www.ave.cz/cs/media/tiskove-zpravy/ave-cz-odstrani-kaly-z-ropnych-lagun-v-ostrave-10517

Legendární slova o “bezpečnosti” skládky!
„Rád lyžuji, a proto bych se přikláněl k vytvoření malého lyžařského areálu,“ uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad.
Zdroj: https://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/na-miste-caslavske-skladky-chteji-lide-lyzarsky-areal-nebo-bobovou-drahu-20171027.html

…chceme vyslyšet přání starosty Čáslavi Strnada, aby se obyvatelé Čáslavska zajímali o životní prostředí, ale čas mimořádného zastupitelstva je velmi nevhodný, proto požadujeme vysílání živého přenosu na internetu a následné možnosti jej přehrát ze záznamu, podobně jako to dělají například v Brandýse nad Labem: https://www.youtube.com/watch?v=I34JGK3XMjE

…pokud se obyvatelé Čáslavska mají uklidnit, je to podle nás jediný možný způsob, jak rychle, transparentně a s co největším zásahem obyvatel města, které má více než 10 tisíc lidí informovat ty, kteří se nemohou zúčastnit!

…ptejme se všichni vedení města, radních, zastupitelů, zastupitelek na problematiku ostravských lagun a požadujme kvůli nevhodnému termínu živé vysílání na internetu!!! Kontakty na ně jsou v závěru tohoto popisu události

…pokud je zájmem informace nadále zamlčovat, mlžit a nebýt transparentní, tak přenos nebude, těžko může dorazit mnoho lidí, které to zajímá z časových důvodů, ale je samozřejmě nutné počítat i s omezenou kapacitou v prostorách Nové scény Dusíkova divadla

….zasedání budou přítomni také zástupci společnosti AVE CZ, která čáslavskou skládku provozuje, a proto se domníváme, že půjde o “hezkou” prezentaci a bagatelizování problémů v duchu tohoto PR článku z 14. červen 2011
http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/reditel-regionu-vychodni-cechy-ave-cz-nas-uspech-vyrusta-z-inovaci-partnerstvi-a-znacky1/

Důležitá pasáž od představitelů AVE: “Za dobu, co AVE do Čáslavi přišlo jako provozovatel skládky, byly vybudovány velmi kvalitní a férové vztahy s vedením města. Troufám si říci, že vždy najdeme společné řešení, které je nakonec pro obě strany výhodné. A za tuto skutečnost jsem opravdu rád.”

Pokud má AVE takové korektní vztahy s vedením města, především starostou Strnadem, mohla by radnice důležitý video přenos sama zařídit, aby nevzniklo zkreslení informací a tvrzení. Pokud jde o zdraví dětí a dospělých v tak velké zakázce za téměř půl miliardy, tak je kvalitně ozvučený přenos za 10 až 15 tisíc hračkou!

DŮLEŽITÉ:
Otevřený dopis dlouholeté kritičky radnice Lenka Bochníčková byl sdílen na facebooku už více než 100 krát https://www.facebook.com/groups/44514122355/permalink/10156156202807356/

Problematice se věnuje, věnoval poslanec Jan Klán, který podal řadu interpelací na ministry a kontaktoval řadu orgánů… http://www.janklan.cz/

Otevřený dopis starostovi, zastupitelům, exministrovi od TomášOuředník.CZ přečetlo na blogu už více než 1 500 čtenářů
tomasourednik.blog.idnes.cz/c/655159/kde-skonci-43-000-tun-ostravskych-lagun-pane-starosto-senatore-exministre-ave.html

CO JSOU OSTRAVSKÉ LAGUNY
Likvidaci největší ekologické zátěže v Česku vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která by odstraněním zhruba 91 tisíc tun kalů měla vydělat téměř půl miliardy korun. Rakovinotvorné a zapáchající ropné látky jsou v areálu dnešních lagun Ostramo už od konce 19. století. Jde o odpady z rafinérské výroby a také později k nim přibyly odpady z použitých mazacích olejů. Po ukončení činnosti chemičky Ostramo odpovědnost za tuto obrovskou ekologickou zátěž převzal stát.

REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE

Desítky let se řeší, co s nebezpečným odpadem u ostravské chemičky Ostramo. Jsou to rozsáhlá černá jezera plná jedovatých látek, která vešla ve známost pod názvem ostravské laguny. Když se po letech přešlapování na místě před čtyřmi lety začal odpad převážet ke spálení do cementárny u Litvínova, mohlo se zdát, že řešení se konečně našlo. Jenže úřady obešly veřejnost, která nebyla připuštěna k projednání věci. Aktivisté postup napadli u soudu a ten jim dal už loni zapravdu. Jak s rozhodnutím soudu nakládá ministerstvo životního prostředí a krajský úřad v Ústí nad Labem uvidíte v reportáži Stáni Raupachové.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240014/0/44640-litvinovske-kaleni/


Kontakty na vedení města

(zdroj: http://www.meucaslav.cz/obcan/samosprava/ )

ČSSD – 8 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad (starosta) starosta, senátor
radnice@meucaslav.cz 327 300 201

Mgr. Daniel Mikš (místostarosta)
miks@meucaslav.cz 327 300 201

MUDr. Martin Novák (člen Rady města) ředitel nemocnice
reditel@nemcaslav.cz 737 239 960

MUDr. Jan Spáčil (člen Rady města)
drjanspacil@seznam.cz 737 239 973

Mgr. Jaroslav Vostrovský (člen Rady města) ředitel ZŠ
vostrovsky@1zscaslav.cz 723 717 908

Mgr. Libor Šindelář
sindelarlibor@seznam.cz 731 580 021

ing. Jiří Havlíček, MBA exnáměstek ministra, exministr
mail na ministerstvo nefunguje, 602 622 606

Bohumila Chalupová
bohumilach@centrum.cz 725 879 647

ANO – 3 zastupitelé
Mgr. Tomáš Hasík (člen Rady města)
tomas.hasik@gmail.com 604 825 332

Ing. Mgr. Markéta Čapková Ph.D.
capkova_cz@hotmail.com 602 164 262

Ing. Drahomír Blažej MBA
drahomir.b@gmail.com 724 672 130

SNK-ED (budou Čáslav Nezávislí) – 3 zastupitelé
MUDr. Julie Provazníková (členka Rady města)
julie.provaznikova@gmail.com 603 155 133

Bc. Filip Jerie
jeriefilip@seznam.cz 604 269 025

Mgr. Jiří Žaloudek
zaloudekjiri@seznam.cz 775 254 865

Čáslav pro všechny 0 zastupitelů (3 bývalí zastupitelé z ČSSD)
JUDr. Vlastislav Málek bývalý místostarosta
vlastislavmalek@seznam.cz 602 391 883

Martin Horský zastupitel (původně ČSSD)
martinhorsky@email.cz 777 004 442

Jiří Honzíček zastupitel (původně ČSSD)
jhonzicek@csas.cz, 602 287 890

KSČM – 2 zastupitelé
Jitka Polmanová
jitkapolmanova@seznam.cz 723 742 437

Vladimír Havlíček
vladimir@elektro-havlicek.cz 724 059 449

ODS – 1 zastupitel
Ing. Miroslav Richter, CSc.
richter963@seznam.cz 721 415 430

Šance pro rodinu (KDU-ČSL) – 1 zastupitelka
MUDr. Michaela Mandáková
mandakova@seznam.cz
bez telefonu, objednávání na tel. 724 212 210

další

komentáře

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..