Jak (ne)informují regionální média o skládce

Tomáš Ouředník je absolventem žurnalistiky i mediálních studií, má i mnohaleté zkušenosti z regionálních i celoplošných médií, komerčního i veřejnoprávního charakteru. Po několikaměsíčním sledování především s důrazem na kauzu ostravských kalů se bude soustředit na konfrontaci tiskových zpráv AVE a jejich vyznění v regionálních médiích. Je potřeba si také uvědomit dosah informací nejen v tištěné formě, ale dnes v době sociálních sítí. Především facebook využívají lidé hodně jako důležitý informační kanál

Po osobních zkušenostech má pocit, že dochází jen takzvanému překlopení informací od majitele skládky společnosti AVE, je to pravděpodobně z několika důvodů (inzerce AVE v místních periodicích, navázanost AVE na město Čáslav a jeho vedení, především starostu Jaromíra Strnada, finanční důvody související s menším počtem redaktorů, kteří nejezdí tak často do terénu, ale pracují takzvaně jen od stolu, i málo času, který regionální novináři mají na vytvoření seriozního, vyváženého textu, respektive konfrontačního charakteru.

Záznam kulturních, sportovních i jiných akcí je popisem události, ale řešení složitější problematiky ostravských kalů je nad síly regionálních médií, buď je způsobeno cíleně, nebo neprofesionálním přístupem. Výsledek je ale stejný. Obyvatele informují povrchně, jednoduše, bez souvislosti a bez patřičného kontextu. Vše na podkladě vyznění tiskových zpráv společnosti AVE, která už mnohokrát předvedla, že “má svojí pravdu”.

Investigativní štáb pořadu Reportéři České televize má s přístupem společnosti AVE špatné zkušenosti. V souvislosti s ostravskými kaly v Čáslavi jim odmítla natáčet v areálu skládky a i v dřívějších žádostech o rozhovor nevyslyšela přání redaktorky o rozhovor. 

média, facebookové skupiny na Čáslavsku

Čáslavské noviny – tištěný radniční měsíčník – http://www.meucaslav.cz/obcan/caslavske-noviny/
náklad: nelze dohledat
podán podnět na občanské sdružení oživení v rámci projektu hlasnatrouba.cz

Čáslav – město, které máme rádi
více než 2 900 fanoušků na facebooku https://www.facebook.com/mestocaslav/

svoboda.info – regionální zpravodajství web – http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/
více než 6 700 fanoušků na facebooku: https://www.facebook.com/svoboda.info/

Kutnohorský deník – regionální zpravodajský deník i web – https://kutnohorsky.denik.cz/mikroregion/caslav.html
více než 2 500 fanoušků na facebooku: https://www.facebook.com/kutnohorskydenik/

Obzory Kutnohorska – regionální týdeník i web https://www.obzorykutnohorska.cz/caslav
více než 
2 400 fanoušků na facebooku: https://www.facebook.com/OBZORYkutnohorska/

Čáslavský zpravodaj – facebook
více než 2 300 fanoušků na facebooku: 
https://www.facebook.com/caslavsky.zpravodaj/

Čáslav Společenství Občanů
https://www.facebook.com/caslav.sdruzeniobcanu

Čáslav – veřejná skupina
https://www.facebook.com/groups/44514122355/?ref=br_rs
více než 3 000 členů

Udalostionline.cz http://udalostionline.cz
https://www.facebook.com/udalostionline/
více než 2 700 fanoušků

2018
TISKOVÁ ZPRÁVA AVE
“Kaly z Ostravy se do Čáslavi nevozí, na skládku se ukládá filtrační hlinka,” tvrdí zástupci AVE CZ
http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/kaly-z-ostravy-se-do-caslavi-nevozi-na-skladku-se-uklada-filtracni-hlinka-tvrdi-zastupci-ave-cz/

Reakce starosty města Čáslav Jaromíra Strnada na otevřený dopis
http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/reakce-starosty-mesta-caslav-jaromira-strnada-na-otevreny-dopis/
REAKCE NA KRITIKU, SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA, ODDÁLENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU

TISKOVÁ ZPRÁVA
Kaly z ropných lagun Ostramo ekologicky zlikviduje Sokolovská uhelná, nikoliv skládka v Čáslavi

http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/kaly-z-ropnych-lagun-ostramo-ekologicky-zlikviduje-sokolovska-uhelna-nikoliv-skladka-v-caslavi/

TISKOVÁ ZPRÁVA AVE
Kaly z ropných lagun Ostramo ekologicky zlikviduje Sokolovská uhelná Původní 
http://www.ave.cz/cs/media/tiskove-zpravy/kaly-z-ropnych-lagun-ostramo-ekologicky-zlikviduje-sokolovska-uhelna

Dobrá (a definitivní) zpráva pro Čáslav
https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-dobra-a-definitivni-zprava-pro-caslav

2011
Ředitel regionu východní Čechy AVE CZ: „Náš úspěch vyrůstá z inovací, partnerství a značky“
http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/reditel-regionu-vychodni-cechy-ave-cz-nas-uspech-vyrusta-z-inovaci-partnerstvi-a-znacky1/ PR ČLÁNEK (ZAPLACENÝ POZITIVNÍ ROZHOVOR)

 


TISKOVÉ ZPRÁVY AVE: http://www.ave.cz/cs/media/tiskove-zpravy

PODNĚT NA NEVYVÁŽENOST ČÁSLAVSKÝCH NOVIN

Podnět k nevyváženosti informací hlasnatrouba.cz projekt organizace oziveni.cz 
Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Od roku 1999 se kontinuálně věnujeme tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).

Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR
https://www.oziveni.cz/nase-projekty/hlasna-trouba-zneuzivani-periodik-a-informacnich-kampani-na-urovni-mistnich-samosprav-v-cr/


OTEVŘENÝ DOPIS

Dobrý den vážení,

posílám pdf březnového (2018) vydání Čáslavských novin…

Starosta Čáslavi i zároveň senátor za Kutnohorsko Jaromír Strnad používá radniční periodikum Čáslavské noviny jako “vládní” médium ČSSD, respektive pro vlastní PR. Objevuje se velmi často na fotografiích, při nejrůznějších událostech, které působí vždy pozitivně. A to všechno za veřejné peníze.

Opoziční strany, především kritizující členové spolku Čáslavsko pro všechny, původní zastupitelé za ČSSD i další strany, buď nechtějí bojovat o novinový prostor, případně se spokojili s velmi pasivní rolí opozice. Na zastupitelstvu se o věcech moc nediskutuje, vše se řeší v režii starosty.

Problémy neexistují, jde o plánovou privatizaci městské nemocnice a především zlehčování problematiky a nebezpečnosti s místní skládkou, kde leží odpad z ostravských lagun. Město přebírá vesměs pozitivní tisková prohlášení odpadové společnosti AVE, kterou mimo jiné vlastní miliardář Daniel Křetínský. Společnost AVE je podporavatelem sportu a kultury ve městě. Skládka je jen 500 metrů od domů, vozí se na ní odpad z více než 100 měst a obcí z okolí a využívá jí i více než 200 firem a živnostníků. Je sice v soukromém majetku, ale představitelé města neustále tvrdí, jak skvělé vztahy s AVE mají. Není to ale pravda, buď je to záměr, že papouškují, co AVE chce, nebo je to vůbec nezajímá, protože z toho mají i vlastní prospěch mimo oficiání platba městu.

Zprávy z městského úřadu (usnesení rady i zastupitelstva) jsou velmi zkratkovité, že občan, který se problematice nevěnuje dlouhodoběji, tak vůbec nechápe kontext, problémy a smysl nejrůznějších rozhodnutí. Jde o nejrůznějš nařízení bez uvedení kontextu.

V mnoha článcích starosty, které působí jako kvalitní PR, vystupují jen úředníci města, ale chybí názor opozičních zastupitelů… například Město plánuje další výstavbu bytů… Opoziční zastupitelé bojují s neinformovaností od starosty, záměrným zamlčováním údajů o skládce. A neumí kontrolovat jeho práci.

Tomáš Ouředník